Test adı
KÖPEK EPİTELİ KOMPONENTLERİ IgE
KURŞUN Spot Idrar
KURŞUN 24 saat Idrar
KROM Spot Idrar
KROM 24 Saat Idrar
KREATININ KLERENSI
KORTIZOL Serbest Spot Idrar
KORTIZOL Serbest 24 saat Idrar
KOPROPORFIRIN Spot Idrar
KOBALT Spot İdrar
KLOR 24 Saat Idrar
KIZAMIK INDEKS
KEDİ EPİTELİ KOMPONENTLERİ IgE
KATEKOLAMİNLER (İdrar)
KATEKOLAMİNLER (Plazma)
KALSIYUM (Spot idrar)
KALSIYUM Idrar 24 Saat
KALAY Spot İdrar
KADMİYUM Spot İdrar
KADMİYUM 24 Saat Idrar
KİSTİKFİBROZİS CFTR DELTA F508 MUT.
KİSTİKFİBROZİS (CFTR tüm gen) DİZİ
KİSTİK FİBROZ SIK MUT(E4,7,9,10,11)
KİSTİK FİBROZ DELESYON DUPLIKASYO
Kostmann hastalığı(HAX1 geni)
Konjenital nötropeni(ELANEgeni)
Kartagener (CILD1 Dizi Analizi)
KRAS MUTASYONLARI
KORYONVİLLUSBİYOPS(CVS)KROMZMANLZ
KONJENİTAL NEFROTİK SendTİP1(NPHS1)
KONJENİTAL GLİKOZİLASYON DEF. 1A
KONJENİTAL ADRENAL HİPOPLAZİ MUTSYN
KONJENİTAL ADRENAL HİPOPLAZİ DELSYN
KONJENTL.ADREN.HİPERPLZ(CYP21A2)KAN
KONJENTL.ADREN.HİPERPLZ(CYP21A2)CVS
KONJENTL.ADREN.HİPERPLZ(CYP21A2)AS
KLL PANELI
KLL PANELI
KLASİK SİTRÜLİNEMİ GEN ANALİZİ
KIMERIZM INCELEMESI(Farkli Cinsten)
KIMERIZM INCELEMESI (Ayni Cinsten)
KENNEDY HASTALIĞI GENETİK TEST
KEMİK İLİĞİ ASP. MAT.KROMZMANLZ
KCNQ2 DİZİ ANALİZİ
KCNQ1 GEN ANALİZİ
KCNJ11 GENİ DİZİ ANALİZİ
KCNH2 GEN ANALİZİ
KCNE1 GEN ANALİZİ
KARNİTİNPALMİTOİLTRANSFERAZ2 DEFEKT
KARDIOVASKULER YATKINLIK PANELİ
KALLMANN'S SENDROMU
KALITSAL KANSER PANELI
KLOZAPIN Serum
KARNITIN Serum
KAN GAZLARI
KRONİK LYME TAKİP PANELİ,FLOW CYTO.
KARACIGER FONKSIYON TESTLERI
KANAMA VE PIHTILASMA ZAMANI
KİMOTRİPSİN
Kortizol Bağlayıcı Globulin
KUS TUYU KARISIMI (ex72)
KUS TUYU KARISIM (EP72) CLIA
KURŞUN Tam kan
KURŞUN Tam kan
KURŞUN Saç
KURUYEMIS KARISIM (fx1)
KURUYEMIS KARISIM (FP1) CLIA
KURU FASULYE (f15)
KUM MIDYESI (f207) SPESIFIK IgE
KULTUR BAKTERI IDENT. (Manual)
KULAK AKINTISI KULTURU
KSANTIN
KROMOGRANIN A (CISBIO) (DILUSYONLU)
KROMOGRANIN A (CISBIO)
KROMOGRANIN A
KROM Tam kan
KREATİNİN BOS
KREATİN
KREATININ, Idrar
KREATININ (Serum)
KREATININ (Mayi)
KREATININ Idrar
KREATININ Idrar
KOYUN YÜNÜ, Spesifik IgE
KOYUN SÜTÜ IgE
KOYUN ETI (Mutton f88)
KOYUN ETI (Lamb f88) CLIA
KORTIZOL, Tükürük, Sabah, ECLIA
KORTIZOL, Tükürük, Gece, ECLIA
KORTIZOL, Sabah, ECLIA
KORTIZOL 90'
KORTIZOL 60'
KORTIZOL 40'
KORTIZOL 30'
KORTIZOL 240'
KORTIZOL 20'
KORTIZOL , Akşam, ECLIA
KORTIZOL (Sabah) 120'
KORTIZOL Serum
KORTIKOSTERON
KORDON KANI KÜLTÜRÜ (Anaerobik)
KORDON KANI KÜLTÜRÜ (Aerobik)
KONJONKTIVA/KANALIKUL AKINTISI KULT
KOMPLEMAN C4 (Mayi)
KOMPLEMAN C3 (Mayi)
KOMPLEMAN C2,FONKSIYONEL
KOMPLEMAN C2, ANTİJEN,Serum
KOMPLEMAN C1q
KOMPLEMAN ALTERNATIF YOL (AH50)
KOMPLEMAN 9 FONSKIYONEL
KOMPLEMAN 8 FONKSIYONEL
KOMPLEMAN 7 FONKSIYONEL
KOMPLEMAN 6 FONKSIYONEL
KOMPLEMAN 5 FONKSIYONEL
KOMPLEMAN 4 (C4)
KOMPLEMAN 3 (C3)
KOLESTANOL Plazma
KOKSİDİOİDLER ANTİKORU TAMAMLAYICI FİKSASYON VE İMMÜNODİFÜZYON
KOKAİN ve METABOLİT DOĞRULAMA, İDRAR
KOKAIN (Benzoylecgonine)
KOENZIM Q10
KOBALT Tam kan
KOBALT Serum
KLİNİK EKZOM SEKANSLAMA
KLORUR (Serum)
KLORUR (BOS)
KLORHEKSİDİN (c8)
KLONODİN
KLONAZEPAM Serum
KLOBAZAM VE METABOLİTLERİ
KIZAMIK IgM (Measles)
KIZAMIK IgG (Measles)(BOS)
KIZAMIK IgG (Measles)
KIZAMIK IgG (ELISA)
KIWI (f84)
KIST HIDATIK TOTAL AB (ICA)
KIST HIDATIK HEMAGLUTINASYON
KISMI SEMEN ANALIZI
KIRAZ (f242) SPESIFIK IgE
KESTANE (f299) SPESIFIK IgE
KEREVİZ (f85)
KERATIN ANTIKORU
KEMIK SPESIFIK ALKALEN FOSFATAZ
KECI SUTU (Goat Milk f300)
KECI SUTU (F409) CLIA
KAZEIN(f78) CLIA
KAZ TUYU (e70) SPESIFIK IgE
KAYISI (f237) SPESIFIK IgE
KAVUN (f87) SPESIFIK IgE
KAVAK (t14) SPESIFIK IgE
KATETER UCU KULTURU
KARİDES (f24)
KARSINOEMBRIYONIK ANTIJEN (CEA) (CMIA)
KARSINOEMBRIYONIK ANTIJEN (CEA)
KARPUZ(f329) SPESIFIK IgE
KARNABAHAR (F291) IgE
KARDİYOLİPİN ANTİKOR IgA
KARBONDIOKSIT (CO2)
KARBOKSİ-TETRAHİDROKANABİNOL (THC) DOĞRULAMA, İDRAR
KARBOKSIHEMOGLOBIN
KARBAMAZEPIN (Tegretol)
KARBAMAZEPIN Serum
KARANFIL (rf268) SPESIFIK IgE
KARABUĞDAY (Buckwheat, f11)
KARABIBER (F280) IgE
KAPPA TOTAL HAFIF ZINCIR (SERUM)
KAPPA TOTAL HAFIF ZINCIR (IDRAR)
KAPPA SERBEST HAFIF ZINCIR (SERUM)
KAPPA SERBEST HAFIF ZINCIR (IDRAR)
KANTITATIF ANTIBIOGRAM (Otomatize)
KANDA PLAZMODYUM ARANMASI
KANAMA ZAMANI
KAN URE NITROJENI (BUN)
KAN KÜLTÜRÜ (Anaerobik)
KAN KÜLTÜRÜ (Aerobik+Anaerobik)
KAN KULTURU (Aerobik)
KAN GRUBU
KALSIYUM KANAL ANTIKORU tip PQ(BOS)
KALSIYUM KANAL ANTIKORU tip PQ
KALSIYUM (Serum)
KALSIYUM (Serum)
KALSITONIN (CLIA)
KALAY Tam kan
KALAY Serum
KALAMAR (F258) IgE
KAKAO (F93) CLIA
KAKAO (Cacao f93)
KAJU (Cashew, f202)
KAHVE IgE
KADMİYUM Tam kan
KABAKULAK IgM
KABAKULAK IgG (ELISA)
KABAKULAK IgG (BOS)
KABAKULAK IgG
KABAK ÇEKİRDEĞİ (Pumpkin seed, f222)