Testin Adı: KİMOTRİPSİN
Sinonim: Chymotrypsin, Stool
Çalışma Zamanı:
Sonuç Verme Zamanı:
Numune Türü: Gaita, –
Numune Miktarı: 1 Gram
Numune Kabı:
Numune Özellikleri:
Son Numune Kabul Saati:
Hastanın Hazırlanması:
Çalışma Yöntemi: Spektrofotometrik
Kullanımı:
Numune Stabilite Özellikleri: Buzdolabı(2-8 °C) 14 Gün|Dondurucu(- 20 °C) 30 Gün
Lab. Kodu: 5949