Testin Adı: KANTITATIF ANTIBIOGRAM (Otomatize)
Sinonim: Otomatize antibiyogram, Antimikrobiyal duyarlılık testi (MIC), Antimikrobiyal duyarlılık testi (otomatize), Antibiyotik duyarlılık testi (MIC), Antibiyotik duyarlılık testi (otomatize), MIC tayini
Çalışma Zamanı: Pazartesi,Salı,Çarşamba,Perşembe,Cuma,Cumartesi,Pazar
Sonuç Verme Zamanı: Ertesi gün 12.00
Numune Türü: Bakteri Suşu, –
Numune Miktarı: N/A
Numune Kabı: Transport besiyeri (Stuart, Amies vb.)|Plak
Numune Özellikleri: Kültürde izole edilen bakteri suşu veya elden gönderilen izolat antibiyograma alınabilir. Suşun saf (tek tür) ve taze olması, ve nonselektif besiyerinde üretilmiş olması doğru sonuç için gereklidir. Üretilmiş olarak gönderilen karışık suşlar saflaştırılmak için, eskimiş suşlar ise taze koloni eldesi amacıyla yeni plaklara pasajlanır. Bu pasajların yapılması raporlama süresini uzatacaktır. Antibiyograma alınacak suşun stabilitesi türe ve muhafaza koşullarına göre değişiklik gösterebileceğinden şehirlerarası gönderilen numunelerin transfer süresinin 48 saati geçmesi bekleniyor ise birimle iletişime geçilmelidir. Laboratuvarda izole ve muhafaza edilen suşlar mutat olarak 5 gün süre ile saklanmaktadır.
Son Numune Kabul Saati: 19:00
Hastanın Hazırlanması:
Çalışma Yöntemi: MIK Antibiyogram (VITEK Otomatize Mikrobiyoloji Sistemi)
Kullanımı: Bakteriyel enfeksiyonların tedavisi için kullanılacak antibakteriyel ajanın seçimi ve MIK düzeyi belirlemek için kullanılır.
Numune Stabilite Özellikleri: Oda Isısı(20-25 °C) Uygun|Buzdolabı(2-8 °C) Uygun
Lab. Kodu: 748