Testin Adı: KLİNİK EKZOM SEKANSLAMA
Sinonim: CES
Çalışma Zamanı:
Sonuç Verme Zamanı: 30 gün sonra 18:00
Numune Türü: EDTA’lı Tam Kan, –
Numune Miktarı:
Numune Kabı:
Numune Özellikleri:
Son Numune Kabul Saati: 12.00
Hastanın Hazırlanması:
Çalışma Yöntemi: ???
Kullanımı:
Numune Stabilite Özellikleri:
Lab. Kodu: 6334