Testin Adı: KAPPA SERBEST HAFIF ZINCIR (IDRAR)
Sinonim: FLC-K_ Free Light Chains_ Serbest HAFİF zincir(ler)_Serbest kappa
Çalışma Zamanı: Pazartesi,Çarşamba,Cuma,Pazatesi
Sonuç Verme Zamanı: Aynı gün 17.00
Numune Türü: İdrar, 24 Saat, –
Numune Miktarı: 1000 Mikrolitre
Numune Kabı:
Numune Özellikleri:
Son Numune Kabul Saati: 13:00
Hastanın Hazırlanması:
Çalışma Yöntemi: Nefelometri
Kullanımı: Böbrek hastalıkları ya da multiple myeloma gibi proliferatif hastalıkların tanı ve takibinde, diğer bulgulara yardımcı olarak kullanılır
Numune Stabilite Özellikleri: Buzdolabı(2-8 °C) 14 Gün|Dondurucu(- 20 °C) 21 Gün
Lab. Kodu: 1879