Testin Adı: KARSINOEMBRIYONIK ANTIJEN (CEA) (CMIA)
Sinonim: Embryonic Carcinoma Antigen
Çalışma Zamanı: Pazartesi,Salı,Çarşamba,Perşembe,Cuma,Cumartesi
Sonuç Verme Zamanı: 4 saat sonra
Numune Türü: Serum, –
Numune Miktarı: Mikrolitre
Numune Kabı:
Numune Özellikleri: Pıhtılaşmanın tamamlanması için tüpler oda sıcaklığında 30 dakika bekletilmelidir. Santrifüj öncesi bekleme süresi 2 saati geçmemelidir. Örnek 5 – 10 dakika 1000 – 1300 g arasında santrifüj edilmelidir. Santrifüj edildikten sonra jel içeren tüplerin dondurulması önerilmemektedir.
Son Numune Kabul Saati:
Hastanın Hazırlanması:
Çalışma Yöntemi: CMIA
Kullanımı: Serum CEA düzeyleri en sık kolon kanserinin takibinde ve prognoz tayininde kullanılır. Gastrik ve meme kanserli hastaların izlenmesinde de faydalıdır.
Numune Stabilite Özellikleri: Buzdolabı(2-8 °C) 7 Gün
Lab. Kodu: 6294