Testin Adı: KOKSİDİOİDLER ANTİKORU TAMAMLAYICI FİKSASYON VE İMMÜNODİFÜZYON
Sinonim: Coccidioides antibody, S, San Joaquin Valley fever, Valley Fever
Çalışma Zamanı:
Sonuç Verme Zamanı:
Numune Türü: Serum, –
Numune Miktarı: 2 Mililitre
Numune Kabı:
Numune Özellikleri:
Son Numune Kabul Saati:
Hastanın Hazırlanması:
Çalışma Yöntemi: Complement Fixation (CF)
Kullanımı:
Numune Stabilite Özellikleri: Buzdolabı(2-8 °C) 14 Gün|Dondurucu(- 20 °C) 14 Gün
Lab. Kodu: 8021