Test adı
OGTT ILE ES ZAMANLI INSULIN
OGTT (Gebelik 75 g)
OGTT (Gebelik 100 g ile)
OGTT (75 gr Glukoz ile 3 saat)
OGTT (75 g)
OGTT (75 g ile 0. ve 120.dk)
OGTT (75 g Glukoz ile 4 saat)
OROTIK ASIT Spot Idrar
ORGANIK ASIT TARAMASI Spot Idrar
ORGANIK ASIT TARAMASI Kantitatif
OLIGOSAKKARID TARAMA
OKSALAT Spot Idrar
OKSALAT 24 Saat Idrar
Osteokondrodisplazi (DYM geni)
OSTEOPOROZ YATKINLIK PANELI
OSTEOGENEZİ SİMPERFEKTA(COL1A1)
ORC6 GENİ DİZİ ANALİZİ
OPA1 GENİ DİZİ ANALİZİ
OTOIMMUN KARACIGER PROFILI
OSMOLALİTE, İdrar, Hesaplama
OSMOLALİTE, Serum, Hesaplama
ÖKALİPTUS (t18)
OZEL INCELEME
OXCARBAZEPINE METABOLITI(MHC) Serum
OVER ANTIKOR
OTİZM SPEKTRUMU GENETİK PANELİ
OTOİMMÜN RETİNOPATİ PANELİ
OTOİMMÜN DYSAUTONOMİA DEĞERLENDİRME
OSTEOKALSIN
OSMOTIK FRAJILITE
OSMOLALİTE, İdrar
OSMOLALİTE, Serum
OROSOMUKOID
OREKSİN-A HİPOKRETİN-1
OPIATLAR (Morfin ve metabolitleri)
OPIATLAR
OLIGOKLONAL BANT ARASTIRMASI (IEF)
OLEA EUROPAEA (t9)
OLEA EUROPAEA (T9) CLIA
OLANZAPIN (Zyprexa)
OKSİSTEROLLER
OKSIDE LDL
OKSALAT (Serum)
O-KREZOL, idrar
O-KREZOL, idrar