Testin Adı: OSMOLALİTE, Serum, Hesaplama
Sinonim:
Çalışma Zamanı:
Sonuç Verme Zamanı:
Numune Türü: Serum, –
Numune Miktarı:
Numune Kabı:
Numune Özellikleri:
Son Numune Kabul Saati:
Hastanın Hazırlanması:
Çalışma Yöntemi: Hesaplama
Kullanımı: Sıvı-elektrolit ve asit-baz bozukluklarının değerlendirilmesinde kullanılır.
Numune Stabilite Özellikleri:
Lab. Kodu: 5948