Testin Adı: OREKSİN-A HİPOKRETİN-1
Sinonim: Hypocretin, Orexin, Hypocretin-1, Orexin-A
Çalışma Zamanı:
Sonuç Verme Zamanı:
Numune Türü: BOS, –
Numune Miktarı: 1,5 Mililitre
Numune Kabı:
Numune Özellikleri: Hemolizli örnekler yanlış pozitif sonuçlar verecektir. Gönderilmeden önce kırmızı hücrelerin giderilmesi için örnekler santrifüjlenmelidir. İkinci tüpten alikot alınabilir. (tercih edilir, gerekli değildir)
Son Numune Kabul Saati:
Hastanın Hazırlanması: Olası interferans nedeniyle hasta yakın zamanda terapötik veya tanısal amaçla radyoizotop almamış olmalıdır.
Çalışma Yöntemi: RIA
Kullanımı:
Numune Stabilite Özellikleri: Dondurucu(- 20 °C) 120 Gün
Lab. Kodu: 6771