Testin Adı: OGTT (75 g Glukoz ile 4 saat)
Sinonim:  
Çalışma Zamanı: N/A
Sonuç Verme Zamanı: N/A
Numune Türü: Serum, 0. dakika ve Serum, 30. dakika ve Serum, 60. dakika ve Serum, 90. dakika ve Serum, 120. dakika ve Serum, 180. dakika ve Serum, 240. dakika
Numune Miktarı: N/A
Numune Kabı:  
Numune Özellikleri:  
Son Numune Kabul Saati: 00:00
Hastanın Hazırlanması: N/A
Çalışma Yöntemi: N/A
Kullanımı: N/A
Numune Stabilite Özellikleri: