Testin Adı: OGTT (Gebelik 75 g)
Sinonim:
Çalışma Zamanı: N/A
Sonuç Verme Zamanı: N/A
Numune Türü: Serum, 0. dakika ve Serum, 60. dakika ve Serum, 120. dakika
Numune Miktarı: N/A
Numune Kabı:
Numune Özellikleri:
Son Numune Kabul Saati: 00:00
Hastanın Hazırlanması: N/A
Çalışma Yöntemi: N/A
Kullanımı: N/A
Numune Stabilite Özellikleri: