Testin Adı: OSTEOKALSIN
Sinonim: N-MID Osteocalcin, Osteocalcin
Çalışma Zamanı: Çarşamba
Sonuç Verme Zamanı: 4 saat sonra
Numune Türü: Serum, Oda Isısı
Numune Miktarı: 900 Mikrolitre
Numune Kabı: Kırmızı kapak – Düz
Numune Özellikleri: Pıhtılaşmanın tamamlanması için tüpler oda sıcaklığında 30 dakika bekletilmelidir. Santrifüj öncesi bekleme süresi 2 saati geçmemelidir. Örnek 5 – 10 dakika 1000 – 1300 g arasında santrifüj edilmelidir. Santrifüj edildikten sonra jel içeren tüplerin dondurulması önerilmemektedir.
Son Numune Kabul Saati: 17:00
Hastanın Hazırlanması: 8 -10 saatlik açlık gerektirir. 2 yaşından küçük çocuklarda numune beslenme saatinin hemen öncesinde alınmalıdır. Yüksek dozda biotin (> 20 mg/gün) tedavi alan hastalarda son biotin uygulamasının ardından en az 24 saat geçmeden numune alınmamalıdır.
Çalışma Yöntemi: ECLIA
Kullanımı: Osteopeni, osteoporoz, Paget hastalığı veya osteokalsin seviyelerinin arttığı diğer hastalıklar için antirezorptif tedavi alan hastalarda tedavi etkinliğinin değerlendirilmesi ve takibinde kullanılır. Paget hastalığı, kansere eşlik eden kemik metastazı, primer hiperparatiroidizm ve renal osteodistrofi gibi artımış kemik turnoverı ile ilişkili tıbbi durumların tanısında yardımcı olarak kullanılır.
Numune Stabilite Özellikleri: Oda Isısı(20-25 °C) 8 Saat|Buzdolabı(2-8 °C) 3 Gün|Dondurucu(- 20 °C) 90 Gün
Lab. Kodu: 101