Testin Adı: WHIPPLE’S DISEASE PCR (Doku)
Sinonim:
Çalışma Zamanı:
Sonuç Verme Zamanı:
Numune Türü: Parafine Gömülü Formalin ile Fikse Edilmiş Doku Bloğu, –
Numune Miktarı:
Numune Kabı:
Numune Özellikleri: Numune kaynağı; ince bağırsak dokusu (duodenum, ileum veya jejunum), lenf düğümü, diğer iç organ dokuları, sinoviyal doku, gastrointestinal doku, kalp kapakçığı veya beyin. Mikrotomi yapınız ve beş ayrı 10 mikronluk bölüm hazırlayınız. Her bölüm (kaydırma)
Son Numune Kabul Saati:
Hastanın Hazırlanması:
Çalışma Yöntemi: PCR
Kullanımı:
Numune Stabilite Özellikleri: Oda Isısı(20-25 °C) Uygun|Buzdolabı(2-8 °C) Uygun
Lab. Kodu: 6758