Testin Adı: VWF Multimer Analiz
Sinonim: Polymers, Von Willebrand Factor, Von Willebrand Protein Polymers sDS Gel, Plasma, VWF Mult Anal – Off hours order 399
Çalışma Zamanı: Salı
Sonuç Verme Zamanı: 2-6 hafta
Numune Türü: Sitratlı Plazma, Trombositten Fakir-Donmuş
Numune Miktarı: 1 Mililitre
Numune Kabı:
Numune Özellikleri: Örnek 0,5 mL” lik 2 tüpe ayrılarak dondurulmalı ve iki tüp olarak gönderilmelidir.
Son Numune Kabul Saati: 11:30
Hastanın Hazırlanması:
Çalışma Yöntemi: Agaroz Jel Elektroforez
Kullanımı:
Numune Stabilite Özellikleri: Dondurucu(- 20 °C) 42 Gün
Lab. Kodu: 8879