Testin Adı: TSH RESEPTOR ANTIKORU
Sinonim: Inhibitory Immunoglobin, Long-Acting Thyroid Stimulator (LATS), TBII (TSH-Binding Inhibiting Immunoglobin) , Antibodies to TSH receptor, TRAb (Thyrotropin Receptor Antibody), Thyroid-Stimulating Hormone(TSH) Receptor Antibody
Çalışma Zamanı: Pazartesi,Salı,Çarşamba,Perşembe,Cuma,Cumartesi
Sonuç Verme Zamanı: 4 saat sonra
Numune Türü: Serum, –
Numune Miktarı: 1500 Mikrolitre
Numune Kabı: Kırmızı kapak – Düz
Numune Özellikleri: Pıhtılaşmanın tamamlanması için tüpler oda sıcaklığında 30 dakika bekletilmelidir. Santrifüj öncesi bekleme süresi 2 saati geçmemelidir. Örnek 5 – 10 dakika 1000 – 1300 g arasında santrifüj edilmelidir. Santrifüj edildikten sonra jel içeren tüplerin dondurulması önerilmemektedir.
Son Numune Kabul Saati: 17:00
Hastanın Hazırlanması: Bu testin 12 saat öncesinde biotin veya vitamin B7 içeren multivitamin veya diyet destek ürünleri alınmamalıdır. Heparin tedavisi alan bireylerden numune alımı uygun değildir.
Çalışma Yöntemi: ECLIA
Kullanımı: Tirotropin reseptör (TSHR) antikorlarının tespitinde ilk-basamak test olarak önerilir ve aşağıdaki durumlarda kulllanılır: – Belirsiz klinik bulguları olan ve/veya tiroid radyoizotop taramalarınn kontraendike olduğu (hamilelik, emzirme vs.) veya tanı koyamadığı hastalarda tirotoksikoz etiyolojisinin ayırıcı tanısında – Tiroid fonksiyonları normal olan hastalarda klinik olarak şüpheli Graves hastalığı (Örneğin; endokrin eksoftalmus, pretibial miksödem, tiroid akropaki gibi Graves hastalığının ekstratiroidal belirtileri) -Aktif veya geçirilmiş Graves hastalığı olan gebe kadınların fetuslarında neonatal tirotoksikoz riskinin belirlenmesinde -Gestasyonel tirotoksikoz ile Graves hastalığının birinci trimester belirtileri veya rekürrensinin ayırıcı tanısında -Antitiroid ilaç tedavisi sonrası Graves hastalğı relaps riskinin değerlendirilmesi
Numune Stabilite Özellikleri: Oda Isısı(20-25 °C) 7 Saat|Buzdolabı(2-8 °C) 6 Gün|Dondurucu(- 20 °C) 360 Gün
Lab. Kodu: 1083