Testin Adı: TRYPANOSOMA CRUZI IgG, Doğrulama
Sinonim: American trypanosomiasis, Chagas, Chagas disease, T cruzi, Trypanosoma
Çalışma Zamanı:
Sonuç Verme Zamanı:
Numune Türü: Serum, –
Numune Miktarı:
Numune Kabı:
Numune Özellikleri:
Son Numune Kabul Saati:
Hastanın Hazırlanması:
Çalışma Yöntemi: İmmunokromatografik
Kullanımı:
Numune Stabilite Özellikleri:
Lab. Kodu: 6449