Testin Adı: TROPONIN-T
Sinonim: hsTNT
Çalışma Zamanı: Pazartesi,Salı,Çarşamba,Perşembe,Cuma,Cumartesi
Sonuç Verme Zamanı: 2 saat sonra
Numune Türü: Heparinli Tam Kan, Oda Isısı (Mutlak)
Numune Miktarı: 1200 Mikrolitre
Numune Kabı:
Numune Özellikleri:
Son Numune Kabul Saati: 18:00
Hastanın Hazırlanması:
Çalışma Yöntemi: POC İmmunoassay
Kullanımı: Akut miyokard infarktüsünün dışlayıcı tanısında, akut koroner sendromların takibinde ve prognozunun belirlenmesinde, iskemik olmayan sebeplerle kardiyak hasar oluşmuş (travma, enfeksiyon, vb.) hastaların takibinde kullanılır.
Numune Stabilite Özellikleri: Oda Isısı(20-25 °C) 8 Saat
Lab. Kodu: 985