Testin Adı: TREOSULFAN, Plazma
Sinonim:
Çalışma Zamanı:
Sonuç Verme Zamanı:
Numune Türü: Sitratlı Plazma, Donmuş (Mutlak)
Numune Miktarı: 1 Mililitre
Numune Kabı:
Numune Özellikleri:
Son Numune Kabul Saati:
Hastanın Hazırlanması:
Çalışma Yöntemi: LC-MS/MS
Kullanımı:
Numune Stabilite Özellikleri: Dondurucu(- 20 °C) 7 Gün
Lab. Kodu: 6266