Testin Adı: TPMT AKTİVİTE PROFİLİ (ERİTROSİT)
Sinonim: Tiyopürin Metil Transferaz Aktivite Profili, Imuran, Imuran Toxicity, Myelosuppression, Myelotoxicity, TPMT (Thiopurine Methyltransferase), TPMT Phenotype
Çalışma Zamanı:
Sonuç Verme Zamanı:
Numune Türü: EDTA’lı Tam Kan, Soğuk
Numune Miktarı: 5 Mililitre
Numune Kabı: Mor Kapak – K2-EDTA
Numune Özellikleri: EDTA’lı tüp kullanılmalıdır ama bunun dışında yeşil kapaklı (sodyum heparin), metal içermeyen sodyum heparin, lityum heparin veya plazma ayırıcı tüpler de kullanılabilir.
Son Numune Kabul Saati:
Hastanın Hazırlanması: Numune alınmadan önce yurtdışı birimiile iletişime geçiniz. Numunenin stabilitesi süresinden dolayı pazartesi günü veya salı günü alınmalıdır. Yurtdışı örnek gönderim günü Salı günleridir. Test sonucunun etkilenmemesi için hastalar 48 saat öncesine kadar şu ilaçları almayı kesmeliler: naproksen (Aleve), ibuprofen (Advil, Motrin), ketoprofen (Orudis), furosemid (Lasix), sulfasalazin (Azulfidin), mesalamin (Asacol), olsalazin (Dipentum), mefenamik asit (Ponstel), trimetoprim (Proloprim), metotreksat, tiyazid diüretikler ve benzoik asit inhibitörleri.Yeşil kapaklı (sodyum heparin), metal içermeyen sodyum heparin, lityum heparin veya plazma ayırıcı tüler kullanılabilir.
Çalışma Yöntemi: LC-MS/MS
Kullanımı: 1- Tiyopürin ilaçları alırken aşırı miyelosupresyon veya ciddi hematopoietik toksisite riski taşıyan düşük tiyopürin metiltransferaz (TPMT) aktivitesi olan bireylerin tespiti 2- Hiperaktif TPMT aktivitesi olan, tiyopürin ilaçlara karşı terapötik direnç gösteren ve bu ilaçlarla tedavi edilirse hepatotoksisite geliştirebilen bireylerin tespiti
Numune Stabilite Özellikleri: Buzdolabı(2-8 °C) 6 Gün|Oda Isısı(20-25 °C) 6 Gün
Lab. Kodu: 5964