Testin Adı: TPHA ( BOS )
Sinonim: Treponema pallidum hemaglütinasyon testi
Çalışma Zamanı: Pazartesi,Salı,Çarşamba,Perşembe,Cuma,Cumartesi
Sonuç Verme Zamanı: Aynı gün 18.00
Numune Türü: BOS, –
Numune Miktarı: 500 Mikrolitre
Numune Kabı:
Numune Özellikleri: Klinikte hekim tarafından temiz bir tüpe alınan BOS numunesi mümkün olan en kısa sürede analitik birime ulaştırılır. Bekletilmesi gerekirse 2-8 °C de bekletilmelidir. Kontaminasyon ve bakteri üremesine yol açacak koşullardan sakınılmalıdır.
Son Numune Kabul Saati: 12:00
Hastanın Hazırlanması:
Çalışma Yöntemi: Indirekt hemaglütinasyon
Kullanımı: Sifilis, Treponema pallidumun neden olduğu hala dünyanın en sık görülen cinsel yolla bulaşan hastalığıdır. Primer, sekonder ve erken latent olmak üzere üç döneme ayrılır. Primer enfeksiyon kendini 10-90 günlük bir inkübasyon periodunun ardından etkenin giriş yerinde ağrısız şankr ile gösterir. sifilis tanısı için kullanılan treponemal testlerden olan TPHA, gerçek ve yalancı pozitif nontreponemal test sonuçlarının doğrulaması için kullanılmaktadırlar.
Numune Stabilite Özellikleri: Oda Isısı(20-25 °C) 4 Saat|Buzdolabı(2-8 °C) 7 Gün
Lab. Kodu: 2967