Testin Adı: TG, İİAB Yıkama Sıvısı
Sinonim:
Çalışma Zamanı:
Sonuç Verme Zamanı:
Numune Türü: N/A, –
Numune Miktarı:
Numune Kabı:
Numune Özellikleri:
Son Numune Kabul Saati:
Hastanın Hazırlanması:
Çalışma Yöntemi: ECLIA
Kullanımı: Diferansiye tiroid kanseri nedeniyle tiroidektomi geçirmiş hastaların biyopsi yapılmış lenf nodlarında veya diğer dokularda sitoloji ile birlikte metastaz varlığının araştırılması amacıyla kullanılır.
Numune Stabilite Özellikleri:
Lab. Kodu: 6193