Testin Adı: TER TOPLAMA (Iyontoforez)+Cl TAYI
Sinonim:
Çalışma Zamanı: Pazartesi,Salı,Çarşamba,Perşembe,Cuma,Cumartesi,Pazar
Sonuç Verme Zamanı: 4 saat sonra
Numune Türü: Ter, –
Numune Miktarı: 900 Mikrolitre
Numune Kabı:
Numune Özellikleri: İyontoforez aşaması için: • 1.5 mA akım verebilir bir stimülatör • Pilokarpin nitrat jeller (2.8 cm çapında %0.5 pilokarpin nitrat içeren solid agar jelden oluşur) • Elektrodlar • Gazlıbez pedler • Deiyonize veya distile su • Elektrodları kola bağlamak için bantlar gereklidir. Numune alım aşaması: Sağ kolun iç bölgesi distile su ile yıkanıp kurulanır. Pilokarpin nitrat içeren jeller elektrodlara yerleştirilir. Jelleri taşıyan pozitif ve negatif elektrodlar kola bantlanır. Elektrodların stimülatör bağlantıları yapıldıktan sonra stimülatör çalıştırılır ve 5 dakika 1.5 mA akım uygulanır. İyontoforez süresi tamamlandığında stimülatör kapatılır ve elektrodlar koldan alınır. Kolun stimüle edilen bölgesi distile su ile yıkanıp kurulanır. Elektrodlar distile su ile yıkanıp kurulanarak kaldırılır. Ter toplama aşamasına geçilir. Ter toplanması için: • Macroduct kollektör • Kollektörü kola bağlamak için bant gereklidir. Ter kollektör deliğinden ilerleyerek kapiller tüp içinde hapsedilir. Böylece buharlaşma riski ortadan kalkar. Konkav diskin alt yüzeyinde terdeki elektrolitlerle etkileşmeyen terin görünmesini sağlayan suda çözünen 10nmol mavi boya vardır. Ter toplanması sırasında herhangi bir zamanda ne kadar ter toplandığı görülebilir. Ter toplama süresi 25-30 dakikadır ve bu süre içinde ortalama 50-60 mikrolitre ter toplanabilir. Bu miktar iletkenlik ölçümü için yeterlidir.Ter analizi aşamasında toplanan terin elektriksel iletkenliğinin ölçümü yapılır.Kondüktivite terdeki elektrolit düzeylerini yaklaşık olarak veren indirekt kimyasal ölçümdür.
Son Numune Kabul Saati: 18:00
Hastanın Hazırlanması: Ter toplama öncesi hastaların hidrate olması önemlidir.
Çalışma Yöntemi: Konduktivite
Kullanımı: Konduktivite yöntemiyle ter testi kistik fibrozis taramasında kullanılır. Sınırda sonuçlar direkt klorür (Cl) ölçümüyle doğrulanmalıdır.
Numune Stabilite Özellikleri: Oda Isısı(20-25 °C) 1 Saat
Lab. Kodu: 149