Testin Adı: TEKSIFLE ARB ARANMASI (MAYI)
Sinonim: aside dirençli boyama, asidorezistan basil, verem arama, tüberküloz mikroskopisi, verem inceleme, EZN , AFB, AFS, Acid-fast Smear
Çalışma Zamanı: Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi
Sonuç Verme Zamanı: 1 gün sonra 18:00
Numune Türü: Vücut Sıvısı, –
Numune Miktarı: 5 Mililitre
Numune Kabı: Steril kap/tüp
Numune Özellikleri: Aseptik şartlarda en az 10 mL alınır
Son Numune Kabul Saati: 15:00
Hastanın Hazırlanması:
Çalışma Yöntemi: Mikroskobik İnceleme
Kullanımı: klinik örnekte asidorezistan boyanan basillerin saptanması için uygulanır. Bir mikobakteriyel enfeksiyonun tanımlanmasına, tüberküloz tanısı koymaya, tedavinin etkinliğini izlemeye yardımcı olmak için kullanılır.
Numune Stabilite Özellikleri:
Lab. Kodu: 5693