Testin Adı: TEKSIFLE ARB ARANMASI (BAL)
Sinonim: aside dirençli boyama, asidorezistan basil, verem arama, tüberküloz mikroskopisi, verem inceleme
Çalışma Zamanı: Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi
Sonuç Verme Zamanı: 1 gün sonra 18:00
Numune Türü: Bronkoalveoler Lavaj(BAL), –
Numune Miktarı: 10 Mililitre
Numune Kabı: Steril kap/tüp
Numune Özellikleri: 5-10 mL bronş lavajı; 5 mL serum fizyolojik içerisine alınan fırçalama örneği; en az 3 mL trakeal aspirat
Son Numune Kabul Saati: 15:00
Hastanın Hazırlanması:
Çalışma Yöntemi: Mikroskobik İnceleme
Kullanımı: klinik örnekte asidorezistan boyanan basillerin saptanması için uygulanır. Bir mikobakteriyel enfeksiyonun tanımlanmasına, tüberküloz tanısı koymaya, tedavinin etkinliğini izlemeye yardımcı olmak için kullanılır.
Numune Stabilite Özellikleri: Buzdolabı(2-8 °C) 7 Gün
Lab. Kodu: 5692