Testin Adı: TBC KULTURU (IDRAR)
Sinonim: tüberküloz, verem, mikobakteri kültürü, mikobakteri, tbc kültürü, verem basili
Çalışma Zamanı: Pazartesi,Salı,Çarşamba,Perşembe,Cuma,Cumartesi
Sonuç Verme Zamanı: 56 gün sonra 18:00
Numune Türü: İdrar, –
Numune Miktarı: 40 Mililitre
Numune Kabı: Steril idrar kabı
Numune Özellikleri: Üç gün üst üste dış ürogenital bölge temizlendikten sonra en az 40 ml sabah idrarı
Son Numune Kabul Saati: 18:00
Hastanın Hazırlanması:
Çalışma Yöntemi: Kültür
Kullanımı: örnekte mikobakteri varlığının sıvı ve katı besiyerinde üretilerek saptanması ve üreyen mikobakteri türlerinin tanımlanması
Numune Stabilite Özellikleri: Buzdolabı(2-8 °C) 7 Gün
Lab. Kodu: 3891