Testin Adı: SHBG
Sinonim: Testosteron-estradiol binding globulin, TeBG, Sex Steroid Binding Protein (SBP), Seks Hormonu Bağlayan Globulin, Sexual-hormone-binding-globulin
Çalışma Zamanı: Pazartesi,Çarşamba,Cuma
Sonuç Verme Zamanı: 4 saat sonra
Numune Türü: Serum, Oda Isısı
Numune Miktarı: 900 Mikrolitre
Numune Kabı: Kırmızı kapak – Düz|Sekonder tüp (cam)
Numune Özellikleri: Pıhtılaşmanın tamamlanması için tüpler oda sıcaklığında 30 dakika bekletilmelidir. Santrifüj öncesi bekleme süresi 2 saati geçmemelidir. Örnek 5 – 10 dakika 1000 – 1300 g arasında santrifüj edilmelidir. Santrifüj edildikten sonra jel içeren tüplerin dondurulması önerilmemektedir.
Son Numune Kabul Saati: 17:00
Hastanın Hazırlanması: Test öncesi herhangi bir hasta hazırlığına gerek yoktur.
Çalışma Yöntemi: ECLIA
Kullanımı: Kadınlarda polikistik over sendromu, idiyopatik hisşutizm, menstrüel düzensizlik ve andrajen fazlalığı semptom ve bulguları oluşturan hastalıkların tanı ve takibinde kullanılır. Puberte ile ilişkili hastalıklar, tirotoksikoz tanısında, seks hormonları ve anti-androjen tedavi alan hastaların takibinde, anoreksiya nervosa, insülin direnci tanı ve takibinde, infertilite araştırmalarında yardımcıdır. SHBG, plazmada aktif testosteron miktarını en iyi gösteren ölçümlerden biri olan bioavailable testosteron (biyolojik olarak kullanılabilir) düzeyini hesaplamak için total testosteron ve albumin ile birlikte kullanılır. Total testosteron düzeyleri hastanın semptom ve bulguları (erektil disfonksiyon, infertilite gibi) ile uyumsuz olduğunda SHBG ölçümü tanıda yararlıdır.
Numune Stabilite Özellikleri: Buzdolabı(2-8 °C) 3 Gün|Dondurucu(- 20 °C) 30 Gün