Testin Adı: QUANTIFERON TB GOLD PLUS
Sinonim: QuantiFERON, Latent TB, Latent Tüberküloz, Interferon Gamma Salınım Testi, IGRA, IGST, QFT
Çalışma Zamanı: Pazartesi,Salı,Çarşamba,Perşembe,Cuma,Cumartesi
Sonuç Verme Zamanı: 1 gün sonra 18:00
Numune Türü: Plazma (Quantiferon tüpleri), –
Numune Miktarı: Mililitre
Numune Kabı: Özel Quantiferon tüpleri (4 adet)
Numune Özellikleri: Kan alımından hemen sonra, tüpün tüm iç yüzeyinin kan ile kaplanmasını sağlayacak şekilde 10 kere tüpler çalkalanmalı veya kontrollü şekilde ters düz edilmelidir. Sonrasında tüpler uygun şekilde etiketlenmelidir. Kanlar alındıktan sonra mümkün olduğunca çabuk (veya alındıktan sonra 16 saat içinde) inkübatöre koyulmalıdır. Tüpler dik olarak 37oC sıcaklıkta 16-24 saat inkübe edilmelidir.
Son Numune Kabul Saati: 18:30
Hastanın Hazırlanması:
Çalışma Yöntemi: EIA
Kullanımı: QuantiFERON-TB Gold Plus (QFT-Plus) testi, heparinize tam kandaki hücreleri stimüle etmek için ESAT-6 ve CFP-10 proteinlerini simüle eden bir peptid kokteyli kullanan in vitro tanı amaçlı testtir. Enzime bağlı immünosorbent testi (ELISA) vasıtasıyla interferon-? (IFN-?) tespiti, Mycobacterium tuberculosis enfeksiyonu ile ilgili bu peptid antijenlerine in vitro yanıtları belirlemek için kullanılır. QFT-Plus, M. tuberculosis enfeksiyonu için (hastalık dahil) indirekt bir testtir ve risk değerlendirmesi, radyografi ve diğer tıbbi ve diyagnostik değerlendirmelerin bir birleşimi ile birlikte kullanım için tasarlanmıştır.
Numune Stabilite Özellikleri: Oda Isısı(20-25 °C) 16 Saat
Lab. Kodu: 6805