Testin Adı: PTH (Intact) (CMIA)
Sinonim: PTH (Parathyroid Hormone)_Intact, Paratirin
Çalışma Zamanı: Pazartesi,Salı,Çarşamba,Perşembe,Cuma,Cumartesi
Sonuç Verme Zamanı: 4 saat sonra
Numune Türü: Serum, –
Numune Miktarı: 1200 Mikrolitre
Numune Kabı:
Numune Özellikleri: Pıhtılaşmanın tamamlanması için tüpler oda sıcaklığında 30 dakika bekletilmelidir. Santrifüj öncesi bekleme süresi 2 saati geçmemelidir. Örnek 5 – 10 dakika 1000 – 1300 g arasında soğukta santrifüj edilmelidir. Santrifüj edildikten sonra jel içeren tüplerin dondurulması önerilmemektedir. Gerekiyorsa numune buz aküsünde transfer edilmelidir.
Son Numune Kabul Saati: 18:00
Hastanın Hazırlanması: Testin 12 saat açlığı takiben sabah alınması önerilir.
Çalışma Yöntemi: CMIA
Kullanımı: Hiperkalsemi tanı ve ayırıcı tanısında, primer, sekonder ve tersiyer hiperparatiroidizm tanısında, hipoparatiroidizm tanısında, muhtemel renal osteodistrofisi olan son dönem böbrek yetmezlikli hastaların takibinde kullanılır.
Numune Stabilite Özellikleri: Oda Isısı(20-25 °C) 8 Saat|Buzdolabı(2-8 °C) 2 Gün|Dondurucu(- 20 °C) 180 Gün
Lab. Kodu: 6857