Testin Adı: PTERINS
Sinonim:
Çalışma Zamanı:
Sonuç Verme Zamanı:
Numune Türü: Absorban Kağıda Emdirilmiş Tam Kan, Oda Isısı (Mutlak)
Numune Miktarı: 5 Adet/1.5 cm dolu daire
Numune Kabı:
Numune Özellikleri:
Son Numune Kabul Saati:
Hastanın Hazırlanması:
Çalışma Yöntemi: Bilinmiyor
Kullanımı:
Numune Stabilite Özellikleri: Oda Isısı(20-25 °C) UYGUN
Lab. Kodu: 5523