Testin Adı: PROTEIN ELEKTROFOREZI (Idrar)
Sinonim:
Çalışma Zamanı: Pazartesi,Salı,Çarşamba,Perşembe,Cuma
Sonuç Verme Zamanı: Dört iş günü içerisinde
Numune Türü: İdrar, 24 Saat, –
Numune Miktarı: 1500 Mikrolitre
Numune Kabı:
Numune Özellikleri: Spot idrar hastanın doktorunun bilgisi dahilinde kabul edilir ve spot idrarda çalışıldığı raporda belirtilir.
Son Numune Kabul Saati: 11:00
Hastanın Hazırlanması: 24 saatlik idrar toplama koşullarına göre koruyucu kullanmadan toplanmalıdır. Hacmi ölçüldükten sonra toplanan idrarı yansıtacak homojen bir numune en az 2mL olacak şekilde gönderilebilir. Hacim bildirilmelidir. Test çalışması için 24 saatlik numune önerilmekle birlikte hastanın doktorunun özel isteği ve bilgisi dahilinde spot idrar numunesi kabul edilebilir.
Çalışma Yöntemi: Agaroz Jel Elektroforez
Kullanımı: Monoklonal gammopatisi olan hastaların takibi. Ayrıca proteinüri tipi ve etiyolojisinin tanımlanmasına yardımcı olarak kullanılır. Monoklonal gammopati hastalarının tanısı için tek başına yeterli bir test değildir.
Numune Stabilite Özellikleri: Oda Isısı(20-25 °C) 3 Gün|Buzdolabı(2-8 °C) 14 Gün
Lab. Kodu: 715