Testin Adı: PROTEIN 14.3.3.
Sinonim: PROTEIN 14.3.3.
Çalışma Zamanı:
Sonuç Verme Zamanı:
Numune Türü: BOS, –
Numune Miktarı: 1 Mililitre
Numune Kabı:
Numune Özellikleri: Numuneyi santrifüj ediniz.
Son Numune Kabul Saati:
Hastanın Hazırlanması: BOS Protein düzeyi > 1 g / l ise protein 14.3.3. araştırması yapılamaz.
Çalışma Yöntemi: ???
Kullanımı:
Numune Stabilite Özellikleri: Buzdolabı(2-8 °C) Uygun
Lab. Kodu: 6364