Testin Adı: PROSTATIK ASIT FOSFATAZ
Sinonim:
Çalışma Zamanı: Pazartesi,Salı,Çarşamba,Perşembe,Cuma,Cumartesi,Pazar
Sonuç Verme Zamanı: 4 saat sonra
Numune Türü: Serum, –
Numune Miktarı: 900 Mikrolitre
Numune Kabı: Kırmızı kapak – Düz
Numune Özellikleri: Numune hemen çalışılmayacaksa 1 mL seruma bir damla (30 uL) %5”lik asetik asit eklenip karıştırılarak numune asidifiye edildikten sonra gönderilmelidir.
Son Numune Kabul Saati: 18:00
Hastanın Hazırlanması: Sefoksitin ve doksisiklin yapay olarak yüksek non-prostatik asit fosfataz sonuçlarına neden olur. Numuneye stabilizatör eklenmesinden dolayı diğer parametrelerin tayininde etkileşime neden olabileceği dikkate alınmalıdır. Çok nadir durumlarda, gammopati, özellikle tip IgM (Waldenström makroglobulinemisi) güvenilmez sonuçlara neden olabilir.
Çalışma Yöntemi: Spektrofotometrik
Kullanımı: Prostat kanserinde radikal prostatektomi sonrası rekürrens takibinde kullanılır.
Numune Stabilite Özellikleri: Buzdolabı(2-8 °C) 8 Gün|Dondurucu(- 20 °C) 120 Gün
Lab. Kodu: 30