Testin Adı: PORFIRIN FRAKSIYONLARI (Tam kan)
Sinonim:
Çalışma Zamanı: Salı
Sonuç Verme Zamanı: 2-6 hafta
Numune Türü: Heparinli Tam Kan, Karanlık-Oda Isısı
Numune Miktarı: 2 Mililitre
Numune Kabı:
Numune Özellikleri:
Son Numune Kabul Saati: 11:30
Hastanın Hazırlanması: Numuneyi ışıktan koruyunuz.
Çalışma Yöntemi: HPLC
Kullanımı:
Numune Stabilite Özellikleri: Oda Isısı(20-25 °C) UYGUN
Lab. Kodu: 1993