Testin Adı: PNEUMOCYSTİS JİROVECİİ PCR
Sinonim: PCP, Pneumocystis Carini , P.jirovecii
Çalışma Zamanı: Salı
Sonuç Verme Zamanı: Cuma saat 18.00
Numune Türü: Boğaz Sürüntüsü veya Nazofarenks Sürüntüsü veya Balgam veya Bronkoalveoler Lavaj(BAL)
Numune Miktarı: N/A
Numune Kabı:
Numune Özellikleri:
Son Numune Kabul Saati: 13.00
Hastanın Hazırlanması:
Çalışma Yöntemi: Real Time PCR
Kullanımı: Pneumocystis Jirovecii tanısında kullanılır.
Numune Stabilite Özellikleri:
Lab. Kodu: 5714