Testin Adı: PIRUVAT (BOS)
Sinonim:
Çalışma Zamanı: Pazartesi,Çarşamba,Cuma
Sonuç Verme Zamanı: Aynı gün 18:00
Numune Türü: BOS, –
Numune Miktarı: 900 Mikrolitre
Numune Kabı:
Numune Özellikleri:
Son Numune Kabul Saati: 13:00
Hastanın Hazırlanması:
Çalışma Yöntemi: Spektrofotometrik
Kullanımı:
Numune Stabilite Özellikleri: Buzdolabı(2-8 °C) 7 Gün
Lab. Kodu: 824