Testin Adı: PERIFERIK YAYMA RAPORU
Sinonim: Periferik Kan Yayması, Çevre Kanı Yayması
Çalışma Zamanı: Pazartesi,Salı,Çarşamba,Perşembe,Cuma,Cumartesi
Sonuç Verme Zamanı: 4 saat sonra
Numune Türü: EDTA’lı Tam Kan, –
Numune Miktarı: 500 Mikrolitre
Numune Kabı: Mor Kapak – K2-EDTA
Numune Özellikleri: Alınan numuneden 8 saat geçmeden yayma yapılmalıdır. Yayma oda ısısında kurutulup hiç bir işlem yapılmamalıdır.
Son Numune Kabul Saati: 19:45
Hastanın Hazırlanması: Herhangi bir hazırlık gerekmemektedir.
Çalışma Yöntemi: Mikroskobik İnceleme
Kullanımı: 1.Otomatik kan sayım cihazlarınıda Flag (uyarı) (blast, lökopeni, lenfositoz, NRBC, olduğunda sonucu doğrulamak için 2. Otomatik kan sayım cihazlarının doğru sonuç vermediği durumlarda ( kanın donması veya ısınması, hiperlipidemi ,soğuk aglütininlerin bulunması, cryoglobinemi, dolaşımda bakteri ve fungusların olması, nötrofil veya trombositlerin kümeleşmesi, trombositlerin EDTA’ ya bağlı kümeleşmesi vb) 3. Lösemi, Lenfoma, Multiple Myeloma, tanısında 4. Lökomoid reaksiyon ayırıcı tanısında (Kronik Myeloid Lösemi, enfeksiyon) 5. hemolitik ( herediter ve nonherediter hemolitik anemiler) ve nonhemolitik ( demir eksikliği, Vit B12 ekssikliği, folik asit vb) anemilerin tanısında 6. Talasemi, orak hücreli anemi tanı ve takibinde 7. HUS (Hemolitik Üremik Sendrom), TTP (Trombotik Trombositopenik Purpura) , ITP (İdiyopatik Trombositopenik Purpura= , DIC (Dissemine intravasküler koagülasyondan) tanı ve takibinde 8. Kurşun zehirlenmesi tanısında 9. Malarya vb parazitik enfeksiyon tanısında 10. Enfeksiyona bağlı toksik granülasyon, bant nötrofil tespitinde 11.Mikoplazma infeksiyonlarında Enfeksiyöz mononükleoz veya lenfoproliferatif hastalıklara bağlı olarak gelişen soğuk aglütininlere bağlı kırmızı küre yığınlarının görülmesi (Aglütinasyon) 12. Hepatit C veya plazma hücresi diskrazilerine bağlı olarak kıriyoglobineminin görülmesi 13.Enfeksiyöz mononükleoz ve diğer viral hastalıklar, inflamatuar veya malign hastalıklardan şüphelenildiğinde 14. Miyeloproliferatif hastalıklardan şüphe edildiğinde 15. çocuklarda akut böbrek yetmezliği vakalarında 16. Göz dibi incelemesinde kanama, eksüda, optik atrofi ve hiperviskozite belirtileri görüldüğünde
Numune Stabilite Özellikleri: Oda Isısı(20-25 °C) Süresiz
Lab. Kodu: 243