Testin Adı: PEPSINOJEN I
Sinonim: PG I FORWARD
Çalışma Zamanı: Salı
Sonuç Verme Zamanı: 2-6 hafta
Numune Türü: Serum, Donmuş (Mutlak)
Numune Miktarı: 3 Mililitre
Numune Kabı:
Numune Özellikleri: Örnek hemen soğukta santrifüj edilip, serum uygun bir tüpe ayrılarak hemen dondurulmalıdır.
Son Numune Kabul Saati: 11:30
Hastanın Hazırlanması: 10-12 saatlik açlık ile numune alınmalıdır. Mide asiditesini veya gastrointestinal hareketliliği etkileyebilecek antiasit veya benzeri ilaçların kullanımı örnek toplanmadan en az 48 saat önce kesilmelidir.
Çalışma Yöntemi: EIA
Kullanımı:
Numune Stabilite Özellikleri: Dondurucu(- 20 °C) 14 Gün
Lab. Kodu: 4591