Testin Adı: PARKINSON DELESYON DUPLIKASYON TESTI
Sinonim:
Çalışma Zamanı:
Sonuç Verme Zamanı:
Numune Türü: EDTA’lı Tam Kan, Oda Isısı
Numune Miktarı:
Numune Kabı:
Numune Özellikleri:
Son Numune Kabul Saati:
Hastanın Hazırlanması:
Çalışma Yöntemi: MLPA
Kullanımı:
Numune Stabilite Özellikleri:
Lab. Kodu: 7293