Testin Adı: PARANEOPLASTIK PANEL (IFA), BOS
Sinonim: nöronal antikor , neuronal antibody
Çalışma Zamanı:
Sonuç Verme Zamanı:
Numune Türü: BOS, –
Numune Miktarı:
Numune Kabı:
Numune Özellikleri:
Son Numune Kabul Saati:
Hastanın Hazırlanması:
Çalışma Yöntemi: IFA
Kullanımı: Nörolojik semptomların paraneoplastik köken araştırılması
Numune Stabilite Özellikleri:
Lab. Kodu: 6422