Testin Adı: NTRK FÜZYONLARI
Sinonim: NTRK1, NTRK2, NTRK3
Çalışma Zamanı:
Sonuç Verme Zamanı: 14 gün sonra 18.00
Numune Türü: Heparinli Kemik İliği Aspirasyon Materyali, –
Numune Miktarı:
Numune Kabı: Yeşil Kapak – Li Heparin
Numune Özellikleri:
Son Numune Kabul Saati: 12.00
Hastanın Hazırlanması:
Çalışma Yöntemi: FISH
Kullanımı: Birçok kanser türünde patognomonik
Numune Stabilite Özellikleri:
Lab. Kodu: 6608