Testin Adı: NÖROFIBROMATOZIS TIP 2 (NF2) DELESYON DUPLIKASYON TESTI
Sinonim: nörofibromin 2, akustik nörinom, Schwannoma
Çalışma Zamanı:
Sonuç Verme Zamanı: 21 gün sonra 18.00
Numune Türü: EDTA’lı Tam Kan, Oda Isısı
Numune Miktarı:
Numune Kabı:
Numune Özellikleri:
Son Numune Kabul Saati: 12.00
Hastanın Hazırlanması:
Çalışma Yöntemi:  MLPA
Kullanımı: Nörofibromatoz tip 2 moleküler tanısı için NF2 geninde tüm kodlayan bölgesinin dizi analizi ile mutasyon saptanamayan hastalarda delesyon/ duplikasyon analizi önerilir.
Numune Stabilite Özellikleri:
Lab. Kodu: 7292