Testin Adı: NMDA RESEPTOR (NMDAR Ab) (Serum)
Sinonim: NR1
Çalışma Zamanı: Pazartesi
Sonuç Verme Zamanı: 4 gün sonra 18.00
Numune Türü: Serum, –
Numune Miktarı: 750 Mikrolitre
Numune Kabı:
Numune Özellikleri:
Son Numune Kabul Saati: 11.00
Hastanın Hazırlanması:
Çalışma Yöntemi: IFA
Kullanımı: Anti-NMDA reseptör ensefaliti şüphesi veya limbik ensefalitin ayırıcı tanısı.
Numune Stabilite Özellikleri: Buzdolabı(2-8 °C) 14 Gün|Dondurucu(- 20 °C) 180 Gün|Oda Isısı(20-25 °C) 24 Saat
Lab. Kodu: 2454