Testin Adı: NIPT VERISEQ (sık trizomiler)
Sinonim: Maternal Kandan Non-İnvaziv Trizomi Tarama, Maternal Kandan Non-İnvaziv Prenatal Tarama, Maternal Kandan İnvaziv Olmayan Prenatal Tarama, Maternal Kandan Fetal Anöploidi Tarama, , Maternal Kandan Fetal DNA Genetik Tarama, Trizomi Tarama, Sık Rastlanan Trizomi Tarama, Trizomi 13, Patau Sendromu, Trizomi 18, Edwards Sendromu, Trizomi 21, Down Sendromu
Çalışma Zamanı: Salı
Sonuç Verme Zamanı: 3 gün sonra 18:00
Numune Türü: STRECK Tüpte Tam Kan, –
Numune Miktarı: 10 Mililitre
Numune Kabı: STRECK tüp
Numune Özellikleri: +4°C’da 96 saat içinde istem/onam formları ile birlikte laboratuvarımıza ulaşımı sağlanmalıdır.
Son Numune Kabul Saati: 18:00
Hastanın Hazırlanması:
Çalışma Yöntemi: NGS
Kullanımı: 35 yaş üstü gebeliklerde, translokasyon taşıyıcısı olan bireylerde, önceki gebeliklerinde trizomili çocuk doğurma öyküsü olan ailelerde ve rutin tarama testinde yüksek risk çıkan gebeliklerde; amniyosentez kararı vermeden önce NIPT testi yapılması önerilir. Bu ailelerde trizomili çocuk sahibi olma riski topluma göre daha yüksektir. Ancak bu risk faktörleri olmayan gebeler için de trizomili bebek doğurma riski vardır. Bu yüzden gebelikler trizomi riski açısından taranmaktadır.
Numune Stabilite Özellikleri:
Lab. Kodu: 6837