Testin Adı: NEONATAL 17-OH PROGESTERON TARAMA
Sinonim:
Çalışma Zamanı: Salı,Perşembe
Sonuç Verme Zamanı: 2 gün sonra 18:00
Numune Türü: Absorban Kağıda Emdirilmiş Tam Kan, –
Numune Miktarı:
Numune Kabı:
Numune Özellikleri:
Son Numune Kabul Saati: 12:00
Hastanın Hazırlanması:
Çalışma Yöntemi: FIA
Kullanımı: Bu test, yenidoğanlarda Konjenital Adrenal Hiperplazi (KAH) varlığının taranması amacıyla kullanılır. 21- ve 11beta-hidroksilaz enzim defekti varlığında bebeğin kanında artan metabolit olan 17a-OH Progesteron düzeyinin ölçümü yapılır.
Numune Stabilite Özellikleri: Oda Isısı(20-25 °C) Süresiz
Lab. Kodu: 6346