Testin Adı: N.MENINGITIDIS TARAMA
Sinonim: Meningokok tarama ,
Çalışma Zamanı: Pazartesi,Salı,Çarşamba,Perşembe,Cuma,Cumartesi
Sonuç Verme Zamanı:
Numune Türü: Gaita, –
Numune Miktarı:
Numune Kabı:
Numune Özellikleri:
Son Numune Kabul Saati:
Hastanın Hazırlanması:
Çalışma Yöntemi: ???
Kullanımı:
Numune Stabilite Özellikleri:
Lab. Kodu: 4044