Testin Adı: Mukopolisakkaridozis Tip VII (GUSB geni)
Sinonim: beta-glucuronidase deficiency, GUSB deficiency, MPS VII, MPS7 , Mucopolysaccharidosis 7, Mucopolysaccharidosis VII , Sly Syndrome, beta-glukuronidaz eksikliği, GUSB eksikliği, Mucopolisakkaridoz 7 , Mucopolisakkaridoz VII , Sly Sendromu
Çalışma Zamanı:
Sonuç Verme Zamanı: 28 gün sonra 18.00
Numune Türü: EDTA’lı Tam Kan, –
Numune Miktarı: 5 Mililitre
Numune Kabı: Mor Kapak – K2-EDTA
Numune Özellikleri:
Son Numune Kabul Saati: 12.00
Hastanın Hazırlanması:
Çalışma Yöntemi: Dizi analizi
Kullanımı: Mukopolisakkaridoz tip VII (OMIM#253220) tanısı koymak
Numune Stabilite Özellikleri:
Lab. Kodu: 6641