Testin Adı: MRD ANALİZİ
Sinonim: Minimal residüel hastalık, B hücre progenitör ALL, T-ALL, B-ALL, akut lenfositer lösemi, akut lenfoblastik lösemi, IGH/K/L rearrangement , TCR alpha/delta/beta/gamma
Çalışma Zamanı:
Sonuç Verme Zamanı: 28 gün sonra 18.00
Numune Türü: EDTA’lı Tam Kan, –
Numune Miktarı:
Numune Kabı:
Numune Özellikleri:
Son Numune Kabul Saati: 12.00
Hastanın Hazırlanması:
Çalışma Yöntemi: ???
Kullanımı: B veya T lenfositer lösemi ve lenfomalarda tedavi sırasında hastalığın izlemi için kullanılır.
Numune Stabilite Özellikleri:
Lab. Kodu: 6450