Testin Adı: METHOTREXATE (CMIA)
Sinonim: Metotreksat
Çalışma Zamanı: Pazartesi,Salı,Çarşamba,Perşembe,Cuma,Cumartesi
Sonuç Verme Zamanı: 4 saat sonra
Numune Türü: Serum, –
Numune Miktarı: 1200 Mikrolitre
Numune Kabı: Kırmızı kapak – Düz
Numune Özellikleri: Pıhtılaşmanın tamamlanması için tüpler oda sıcaklığında 30 dakika bekletilmelidir. Santrifüj öncesi bekleme süresi 2 saati geçmemelidir. Örnek 5 – 10 dakika 1000 – 1300 g arasında santrifüj edilmelidir. Santrifüj edildikten sonra jel içeren tüplerin dondurulması önerilmemektedir.
Son Numune Kabul Saati: 18:00
Hastanın Hazırlanması: Numune ışıktan korunmalıdır. Yüksek doz metotreksatın tedavisi için Glucarpidase (carboxypeptidase G2) uygulanan hastalara ait örneklerin bu yöntemle tayini uygun değildir.
Çalışma Yöntemi: CMIA
Kullanımı: Metotreksat kullanan hastaların ilaç düzeyinin takibinde kullanılır.
Numune Stabilite Özellikleri: Oda Isısı(20-25 °C) 1 Gün|Buzdolabı(2-8 °C) 2 Gün
Lab. Kodu: 7572