Testin Adı: MELANOSİT UYARICI HORMON ALFA(aMSH)
Sinonim: a-MSH
Çalışma Zamanı:
Sonuç Verme Zamanı:
Numune Türü: EDTA’lı Plazma, Donmuş (Mutlak)
Numune Miktarı: 3 Mililitre
Numune Kabı:
Numune Özellikleri: SERUM kabul edilmez. Hasta, numune alınmadan en az 48 saat önce Steroid, ACTH veya hipertansiyon ilaçlarını kullanmış olmamalıdır.
Son Numune Kabul Saati:
Hastanın Hazırlanması: Hasta, numune alınmadan en az 48 saat önce Steroid, ACTH veya hipertansiyon ilaçlarını kullanmış olmamalıdır.
Çalışma Yöntemi: Bilinmiyor
Kullanımı:
Numune Stabilite Özellikleri:
Lab. Kodu: 6393